En samejeoverenskomst er en aftale, der bliver indgået mellem to ugifte samlevende, der køber fast ejendom sammen. Aftalen indeholder de vilkår, der gør sig gældende i forhold til afviklingen af samejet, hvis de to ejere f.eks. går fra hinanden. Samejeoverenskomsten gør det dermed sikkert at investere i en bolig sammen med sin kæreste. Her kan du læse mere om, hvad en samejeoverenskomst indeholder.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, der har til formål at regulere ugiftes rettigheder og forpligtelser, når de sammen investerer i en fælles ejendom. Samejeoverenskomsten er relevant for køb af både enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, andelsboliger og sommerhuse – altså både fritids- eller helårsboliger.

Samejeoverenskomsten gør det klart, hvordan samejet bliver opløst, hvis det par, der ejer boligen, går fra hinanden. Der tages f.eks. højde for, hvor meget parterne har lagt i boligen, hvis de ikke betalt lagt lige meget. Herudover indeholder den vilkår om, hvordan salgsprovenu fordeles.

Dermed sikrer samejeoverenskomsten, at der er klare regler for ejerskabet over den fælles bolig, samt hvordan partner hver især kommer ud af ejerskabet, hvis det bliver aktuelt. På den måde undgås der konflikter, og der bliver skabt en sikkerhed omkring de økonomiske sikkerhed, som I hver især lægger, når I køber bolig.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

Samejeoverenskomsten indeholder en række bestemmelser om, hvilke regler og vilkår der gør sig gældende mellem de to parter, der ejer ejendommen, og den træder således i kraft, hvis ejerne går fra hinanden. I dette tilfælde er vigtigt, at der er faste retningslinjer for de væsentlige spørgsmål, der relaterer sig til samejet af den fælles bolig.

En samejeoverenskomst tager typisk højde for følgende problemstillinger:

Ovenstående liste indeholder eksempler på nogle af de problemstillinger, der er relevante at have med i samejeoverenskomsten. Der kan være andre punkter, som er relevante i forhold til jeres specifikke situation, og derfor bør I altid gøre brug af køberrådgivning, når I skal have udarbejdet en samejeoverenskomst.

Hvorfor skal vi lave en samejeoverenskomst?

Når du bliver gift, opnår du et formuefællesskab med din ægtefælle, og du er derfor omfattet af de regler, der fremgår af ægteskabslovgivningen. Denne lovgivning regulerer blandt andet, hvad der sker, hvis ægteskabet ophører. Derfor skal der som udgangspunkt ikke oprettes en samejeoverenskomst, når du køber en bolig med din ægtefælle.

Samejeoverenskomsten er derimod relevant, hvis du køber fast ejendom sammen med en person, du ikke er gift med. I de fleste tilfælde vil det være en kæreste, men det kan også være familiemedlemmer, venner eller andre personer. Her er du ikke omfattet af ægteskabslovgivningen, og derfor er det vigtigt, at der er styr på vilkårene i samejet.

Det gælder især, hvis der er tale om et kærestepar, som køber en bolig sammen, men vælger at gå fra hinanden på et senere tidspunkt. Samejeoverenskomsten er i dette tilfælde være en stor fordel, da den sikrer, at der er klare retningslinjer for, hvordan de to ejere kommer ud af ejerskabet af boligen, så der ikke opstår konflikter.

Samejeoverenskomst eksempel

Det kan virke irrelevant at indgå en samejeoverenskomst, da man typisk har en god relation til den person, man køber en bolig sammen med. Ikke desto mindre, er der ingen garanti for, at det bliver ved med at være sådan, og så kan det risikere at få store økonomiske konsekvenser, når boligen skal sælges.

Eksempel på samejeoverenskomst:

Anders og Laura er kærester, og for et par år tilbage købte de en bolig sammen. De valgte ikke at oprette en samejeoverenskomst. Anders beslutter sig efter en årrække for at gå fra Laura, men hun ønsker ikke at sælge boligen, da hun er knust efter bruddet. Derfor modsætter hun sig salget, hvilket betyder, at de begge stadig ejer boligen.

Anders ønsker at investere i en ny ejendom, men det kræver, at den gamle bolig bliver solgt først, da banken ellers ikke vil låne Anders pengene. Anders og Laura er dermed havnet i en vanskelig situation, som er svær at løse, da de ikke længere er på talefod. En udfordring, de kunne have løst med en samejeoverenskomst.

Kan man selv lave en samejeoverenskomst?

Du kan godt udarbejde en samejeoverenskomst på egen hånd, men det er ikke noget, der er anbefalelsesværdigt at gøre. Medmindre du er jurist, risikerer du, at samejeoverenskomsten ikke bliver formuleret i et entydigt sprog, der er juridisk holdbart, og dermed mister den sin værdi.

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til samejeoverenskomsten

Vil du sikre dig, at samejeoverenskomsten tager højde for alle de forskellige scenarier, der kan udspille sig, hvis I går fra hinanden? Så er det vigtigt, at du får professionel hjælp til at udarbejde den. Hos Minkøbermægler.dk har de mange års erfaring med køberrådgivning, og vi vil også gerne hjælpe dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vi anbefaler

Sneglekantssæt

fra Zinbakken.dk